РЕДАКЦИОННА ПОЛИТИКА

Преамбюл

През последните години доверието в печатните, телевизионните и онлайн медии беше подкопано от множество твърдения (често обосновани) за намеса на политици, рекламодатели или собственици, в редакционната им политика. Медиите бяха на страната на силните, а не на безсилните, на управляващите, а не на управляваните. Пред очите на журналисти и граждани важни публикации се потискаха, а други се публикуваха, в изпълнение на скрити политически цели. Всички в България вече вярват, че информацията и мненията в медиите е невъзможно да се представят по безпристрастен начин, в съответствие с тяхната обществена мисия. Но когато доверието се срива – всички губят.

Свободните медии, които се ползват с доверие и се уважават от гражданите като неподвластни на капризите на собствениците или корпоративните интереси на рекламодателите, са от първостепенно значение в една демокрация. Авторите и водещите във „Видимо и невидимо“ са хора на дълга и високото нравствено съзнание, не на платените поръчки и моралния релативизъм. Те дават на обществото истински честно Слово!

Твърдото разделение между редакционните и бизнес функциите в предаването „Видимо и невидимо“ е от решаващо значение както за поддържането на неговата независимост, така и за финансовата му жизнеспособност. Затова гарантираме, че процесите на вземане на редакционни решения за нашите предавания, са напълно отделени от нашите търговски интереси.

Основни правила:

1. Продуцентът на предаването отговаря за финансирането на предаването, като взема решения за рекламната политика, приема безвъзмездни средства и спонсорства от лица и организации, като подкрепа на дейността на предаването.

2. Продуцентът не се намесва в редакционната политика на предаването. Преценките за теми и коментари в предаванията се правят от авторите независимо, а не въз основа на подкрепата от рекламодатели и спонсори.

3. Всички дарители се обявяват публично на сайта на предаването. Свободата трябва да бъде придружена от отчетност.

4. Личните или политически възгледи на продуцента на предаването „Видимо и невидимо“ не влияят на съдържанието на предаванията и на индивидуалните мнения на водещите. Водещите решават какво, кога и как да коментират и отразяват. Продуцентът не възлага и не определя съдържанието или тона на предаванията.

5. Водещите на авторски рубрики в предаването „Видимо и невидимо“ не вземат никакви решения въз основа на политиката или търговския успех на продуцента.

6. Водещите на авторски рубрики в предаването „Видимо и невидимо“ са длъжни да избягват лично облагодетелстване от рекламодателите и да разкриват всякакви конфликти на интереси (например подаръци, безплатни пътувания, и др.), предложени им от тях.

7. По същия начин водещите на авторски рубрики в предаването „Видимо и невидимо“ са длъжни да избягват и лични, политически или общностни връзки, които биха могли да компрометират тяхната независимост.

8. Водещите на авторски рубрики в предаването „Видимо и невидимо“ са длъжни да проверяват фактите, които коментират в предаването си, включително в публикации в социалните медии, и да гарантират, че се придържат към най-добрите журналистически практики.

9. Собственикът на фирмата-продуцент на предаването не може да се намесва или да коментира решения на водещите при никакви обстоятелства, освен ако не са нарушени някои от гореизброените техни задължения.

Прилагаме тези правила във всяка конкретна ситуация, защото вярваме, че създаването на стабилен механизъм за саморегулиране е най-добрият начин за спечелване на доверието на обществото. Така създаваме и инструмент за обратна връзка, който ни позволява непрекъснато да подобряваме качеството на продукцията, която създаваме. Защото сме трибуна на истината и свободата.