ЕТИЧЕН КОДЕКС

на предаването „Видимо и невидимо“ – трибуна на истината и свободата

В хилядолетната история на човечеството са предлагани множество модели за материално, нравствено и духовно усъвършенстване на обществото. В основата на най-успешните от тях винаги е стояла Свободата. Ценности като добро и зло, справедливост и несправедливост, награда или наказание, са лишени от смисъл, ако в основата им не стои свободният избор на свободни личности.

Свободният избор задължава свободните личности да преразгледат и пренаредят системата от ценности в обществото, ако тези ценности са опорочени, изхабени и превърнати в своята противоположност.

Но няма Свобода без Истина. Истината променя хората, които я следват. Променя и обществото. Затова за нас, членовете на екипа на предаването „Видимо и невидимо“, Истината има огромно значение. Ние неуморно преследваме и строго се придържаме към Истината.

Този етичен кодекс публично огласява моралните стандарти, към които се придържаме в преследването, откриването и разпространението на Истината.

Нашето поведение се определя от ценностите, в които вярваме: свобода на словото като част от индивидуалната ни свобода; защита на достойнството, живота и собствеността на всеки; равенство пред закона.

Ние говорим това, което мислим. Дори когато сме подложени на натиск да постъпим различно. Не манипулираме нищо и никого.

Ние сме обективни. Представяме фактите точно и говорим прямо. Не подвеждаме и не заблуждаваме умишлено с преувеличения, полуистини и нарочни пропуски.

Ние сме толерантни. Отнасяме се към другите така, както искаме те да се отнасят с нас. Приемаме чуждите действия, дарби, умения, стил, личности, раси, религии, като логични и приемливи. В същото време уважението на достойнството на другите не ни кара да приемаме и да се съгласяваме с неморални мнения и действия.

Ние сме справедливи. Като говорим истината, разкриваме грешките и поправяме несправедливостта. Непредубедено оценяваме хората и събитията.

Ние сме отговорни. Поемаме лична отговорност за действията си и не прехвърляме вината другиму. Живеем съгласно моралните си принципи и призоваваме другите да парвят същото като акт на запазване на свободата за всички.

Учим и възпитаваме другите. Предаваме познанието, което сме приобили, и истината, до която сме стигнали, и на останалите. Така намаляваме невежеството в обществото.

Правейки всичко това, придобиваме СПОСОБНОСТ ЗА ПРОМЯНА. Истината променя хората, които ѝ се подчиняват. Хората, които търсят истината с постоянство, не може да не се променят. Постоянството е единственото нещо, което е напълно под наш контрол. Винаги има надежда за лична промяна, независимо от условията, в които живеем, и от това дали другите хора се променят.

Малка група граждани, убедени в каузата на Свободата, променят страната си въпреки съпротивата на значително по-голяма група от съгражданите си.

Всички големи промени започват така.